Kasaysayan at Depinisyon Ng Wikang Filipino

...
Author:  Jeremy Ann Alvar

154 downloads 722 Views 662KB Size

Recommend Documents

Kasaysayan Ng Wikang Filipino (1)Full description

KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSAAFull description

presentation about kasaysayan ng wikang pambansa from 1930's to 1950'sFull description

Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Intelektwalisasyon Ng Wikang Filipino

EBOLUSYON NG WIKANG FILIPINO Ang alif-ba-ta at abecedario Ang Surian ng Wikang Pambansa

isang lecture sa istruktura ng wikang filipino

Opinyon ko tungkol sa wika natin at ang pananaw natin tungkol sa pagkakaintelektwal nito.

Kasaysayan Ng Alpabeto at Ortograpiyang Filipino

Ang sumusunod ay ibat ibang kautusang ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika: Nobyembre 1936- Inaprobahan ng Kongreso ang Batas Komonwelt Bilang 184 na lumikha…Full description