Ebolusyon Ng Wikang Filipino

EBOLUSYON NG WIKANG FILIPINO Ang alif-ba-ta at abecedario Ang Surian ng Wikang Pambansa...
Author:  rokiztahz

285 downloads 765 Views 42KB Size

Recommend Documents

wikang Filipino, Wika ng Karunungan

Intelektwalisasyon Ng Wikang Filipino

isang lecture sa istruktura ng wikang filipino

Opinyon ko tungkol sa wika natin at ang pananaw natin tungkol sa pagkakaintelektwal nito.

Kasaysayan Ng Wikang Filipino (1)Full description

Piece used in the SbaYANG PAgbigkas

KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSAAFull description

presentation about kasaysayan ng wikang pambansa from 1930's to 1950'sFull description

Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Philippine Government on the Official Language Timeline

Wikang Filipino Sa Pambansang Pagkakaisa