Kasaysayan Ng Wika

kasaysayan ng wika mula taong 1930's hanggang kasalukuyan...

300 downloads 3370 Views 135KB Size